Menu

REGULAMENT CAMPANIE ”VOUCHER CADOU -RESTO APERTO”


1.Organizatorul oficial al Campaniei “București Mall – 19 ani!” este WEB VENTURES S.R.L. . Campania se supune termenilor și condiţiilor Regulamentului Oficial care poate fi consultat pe site-ul Bucuresti Mall, bucurestimall.ro/.

În Campania “București Mall – 19 ani!” sunt implicate 1009 bucati, ‘’Voucher cadou – Resto Aperto’’, în valoare de 40 de lei, denumite in continuare ‘’voucher’’.

2. Emitentul voucher-elor cadou este S.C. FEEL GOOD FOOD S.R.L. cu sediul in Blevardul Dimitrie Pompei, nr. 9 – 9A, Cladirea 1 Iride, Bucuresti, sectorul 2, inregistrata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr: J40/10167/2016, avand cod unic de inregistrare 36369328, atribut fiscal RO, si punct de lucru in Bucuresti, Calea Vitan, Nr: 55-59, secrorul 3, reprezentata prin Kirman Taylan, in calitate de administrator.

3. Durata campaniei de distributie si utilizatirea voucher-elor
3.1. Perioada in care se vor distribui voucher-ele este 20.09.2018, ora 10:00:00 – 31.10.2018, ora 22:00:00.
3.2. Voucher-ele se pot utiliza exclusiv in restaurantul ‘’Resto Aperto’’, Calea Vitan 55-57, sector 3, Bucuresti din incinta Bucuresti Mall.
3.3. Campania se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participanţii.

4. Participanti si produse participante
4.1. La aceasta Campanie pot participa atat persoanele fizice, cat si cele juridice.
4.2. Participantii trebuie sa aiba peste 18 ani.
4.3. Participantii garanteaza ca datele furnizate sunt corecte, complete si conforme cu realitatea.
4.4 Pentru a participa la Campania cu vouchere, participantul trebuie sa participe in prealabil la campania promotionala “București Mall – 19 ani!”, vezi regulament official pe site-ul Bucuresti Mall, bucurestimall.ro/.
4.5. Clientul care respecta conditiile prevazute la punctul 4.4 v-a primi, odata cu inscrierea in campania promotionala “București Mall – 19 ani!” si un voucher din Campania ‘’Voucher cadou – Resto Aperto’’ in valoare de 40 de RON care poate fi folosit exclusiv la restaurantul Resto Aperto. Acesta contine informatiile necesare pentru consumarea lui.

5. Informatii privind modalitatea de utilizare a voucher-ului ‘’Voucher cadou – Resto Aperto’’
5.1 In campania ‘’Voucher cadou – Resto Aperto’’ sunt implicate 1009 voucher-e care pot fi utilizate exclusiv in restaurantul ‘’Resto Aperto’’.
5.2 Un(1) voucher poate fi folosit exclusiv in restaurantul ‘’Resto Aperto’’ in timpul zilelor saptamanii, de luni pana vineri, intre orele 10:00:00 si 22:00:00, incepand de la data 20.09.2018 pana la 10.11.2018, exceptand zilele libere sau zilele in care au loc evenimentele private sau evenimentele speciale care se defasoara in in perioada mai sus mentionata, iar accesul in restaurant pentru participantii la Campania ‘’Voucher cadou – Resto Aperto’’ este ingradit de niste termeni si conditii. Voucherul nu poate fi folosit ca reducere pentru alte campanii sau evenimente organizate de ‘’Resto Aperto’’ in preioada 20.09.2018-10.11.2018.
5.3. Voucher-ul poate fi folosit ca reducere pentru comenzile plasate exclusiv în incinta restaurantului ”Resto Aperto”. Voucherul nu poate fi folosit pentru plata comenzilor plasate prin telefon, email, web sau prin serviciile de livrări oferite de colaboratorii S.C. Feel Good Food S.R.L. de profil.
5.4. Voucherul nu poate fi folosit pentru comenzile la pachet.
5.5. Voucherul poate fi folosit pentru oricare dintre produsele pe care restaurantul ‘’Resto Aperto’’ le comercializeaza, exceptand bauturile: bauturi pe baza de cafea, bauturi racoritoare, bauturi acoolice.
5.6. Voucherul poate fi folosit pentru o cumparăre unică, in valoare de minim 40 de lei.
5.7. Voucherele nu se pot cumula în aceeași comandă. Un (1) voucher poate fi folosit o (1) singură dată, doar ca reducere cu valoarea stabilită a acestuia din valoarea toatală a unei (1) singure note de plată.
5.8 Pentru validarea voucherului, beneficiarul trebuie sa participle in prealabil la Campania “București Mall – 19 ani!”.

6. Raspundere
6.1. Prin participarea la aceasta Campanie promotionala, participantii sunt de acord sa respecte Regulamentul Oficial al Campaniei promotionale, precum si toate deciziile luate de Emitent si colaboratorii sai in toate aspectele legate de implementarea prezentei Campanii promotionale.
6.2. Emitentul voucher-elor pentru campania promotionala cat si celelalte persoane fizice si/sau juridice implicate in organizarea acesteia, nu sunt responsabile pentru/de situatiile in care un participant nu poate accesa campania din motive independente de Emitent sau Organizator.
6.3. Emitentul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari ce apar ulterior termenelor stabilite in prezentul Regulament Oficial sau ulterior incheierii Campaniei ‘’Voucher cadou – Resto Aperto’’.

7. Incetarea Campaniei promotionale
7.1. Emitentul isi rezerva dreptul de a inceta prezenta Campanie pe parcursul desfasurarii acesteia cu mentiunea ca incetarea va fi adusa la cunostinta participantilor si a publicului cu cel puţin 48 de ore înainte de a inceta, prin intermediul paginii web www.restoaperto.ro .
7.2. Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora si/sau in cazul imposibilitatii Emitentului, din motive independente de vointa sa, de a o continua si/sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea Campaniei cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau face imposibila desfasurarea Campaniei.

8. Litigii
8.1. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri, decizia comisiei desemnate de catre Emitent este definitiva.
8.2. Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament.
8.3. Eventualele litigii aparute intre Emitent si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti din Bucuresti.
8.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica datele si durata Campaniei si va face public acest lucru atat prin intermediul website-ului www.restoaperto.ro cat si prin afisarea la sediul Feel Good Food S.R.L.